Ciemojamies Ministru kabinetā

2011. gada 11. novembrī – Lāčplēša dienā – pirmo reizi Ministru Kabinetā ciemojās bērnudārznieki no “PASAKU VALSTĪBAS.” Ideja par Ministra Kabineta apmeklējumu radās metodiķei – Sandrai Bukovskai.

Sandra stāsta: “Pie manis grupā nāca maza meitenīte – Dārta Egle, viņas omīte Maija Lāce strādā Valsts kancelejā. Saņemot draudzīgu uzaicinājumu, ne mirkli nešaubijāmies, ka tā ir vieta, kuru noteikti bērniem jāapmeklē. “

Pirmajai bezdelīgai sekoja nākamā –2012 gada 6. jūnijā pie MK piebrauca 2 autobusi un no tā izspurdza 92 Ādažu pašvaldības bērnudārza izlaiduma grupu audzēkņi. Pateicoties šai iniciatīvai, Sandrai Bukovskai radās ideja par darba burtnīcas izveidošanu pirmsskolas un sākumsskolas bērniem. Nu grāmatiņas lielā diena ir klāt! PPII ”PASAKU VALSTĪBAS” taureņu grupas vecākie bērni 2013. gada 3. septembrī apmeklēja Ministru Kabinetu, lai nosvinētu grāmatas “Ciemojamies Ministru Kabinetā” atvēršanas svētkus. 9660572039_7edd8a78d9_c

Grāmata, kurā tiek stāstīts par Latvijas simboliem un valsts pārvaldību, tapusi sadarbībā ar Ādažu mākslas un mūzikas skolas bērniem, pedagogiem un iestāžu ekspertiem. Savu ieguldījumu tās tapšanā ir devusi arī mūsu iestādes metodiķe. Ekskursija bērniem iesākās, izpētot Ministru Kabineta telpas un iepazīstot jaunās grāmatas lapaspuses. Vēlāk sekoja aizraujoša dārgumu meklēšana un cienāšanās ar svētku klinģeri un citiem našķiem. Grāmatiņas svētku atklāšanā mūsu bērni izspēlēja etīdi ” Vai tu pazīsti Latviju, atzīmē vietu, kur tu dzīvo?” Un uzdāvināja V. Dombrovskim bērnu darinātu Latvijas karti. Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane klātesošajiem uzsvēra, ka „Mūsu Latvija būs tik stipra, cik stipri būs tās cilvēki! Mūsu bērni ir tie, kas veidos mūsu Latviju un nesīs demokrātiskas un neatkarīgas valsts vērtības!” E. Dreimane pateicās par ieguldījumu materiāla tapšanā izglītības ekspertiem, NVO, pedagogiem un bērniem un minēja, ka darbs tiks turpināts, izstrādājot arī datorspēli pamatskolas un vidusskolas skolēniem. Savukārt Labklājības ministre Ilze Viņķele izteica cerību, ka kāds no klātesošajiem bērniem pēc vairākiem gadiem stāvēs tagadējo ministru vietā un būs zinošāks un drošāks. Tāpat ministre priecājās, ka bērni ir devuši svarīgu ieguldījumu grāmatiņas tapšanā. „Jūs esat palīdzējuši mums izstāstīt vienkāršā valodā stāstu par Ministru kabinetu un to, ko te dara ikdienā!”,tā I.Viņķele. Pasākuma noslēgumā “PASAKU VALSTĪBA” saņēma goda rakstu par sadarbību grāmatas “Ciemojamies Ministru kabinetā” tapšanā un ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā, valstiskuma apziņas stiprināšanā un izpratnes veidošanā par Latvijas valsts vērtībām un simboliem.

Uz satikšanos atkal citu gadu Ministru Kabinetā!

PPII ”PASAKU VALSTĪBAS” skolotāja: Sanda Sīle

%d bloggers like this: