Mēnesis: 2013. gada Septembris

Ciemojamies Ministru kabinetā

2011. gada 11. novembrī – Lāčplēša dienā – pirmo reizi Ministru Kabinetā ciemojās bērnudārznieki no “PASAKU VALSTĪBAS.” Ideja par Ministra Kabineta apmeklējumu radās metodiķei – Sandrai Bukovskai. Sandra stāsta: “Pie manis grupā nāca maza meitenīte – Dārta Egle, viņas omīte Maija Lāce strādā Valsts kancelejā. Saņemot draudzīgu uzaicinājumu,…

Oktobra tēmas Gaujas ielā 4

01.10.13. – 11.10.13. Tēma: Koku lapu krāšņumā! Mērķis: 1) sniegt zināšanas par dabas pārmaiņām rudenī; 2) pievērst bērnu uzmanību dabas krāšņumam rudenī, akcentējot koku lapu krāsu dažādību un veidojot izpratni par pārmaiņam dabā, kas saistītas ar gadalaiku maiņu; 3) vākt dažādu augu „pēcnācējus” –…

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: