Septembra tēmas Gaujas ielā 4

02.09.13. – 13.09.13.

Tēma: Esi sveiks!

Mērķis:

1) palīdzēt bērniem adaptēties bērnudārzā, apzināties savu identitāti pēc vārda, uzvārda, vecuma,

dzimuma, pazīt savus grupas bērnus, zināt viņu vārdus, iepazīt bērnudārza vides un tās funkcijas

nozīmi, orientēties tuvākajā apkārtnē;

2) iepazīties ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošību bērnudārzā un tuvākajā apkārtnē.

16.09.13. – 20.09.13.

Tēma: Labi sēņu māmiņai!

Mērķis: Iepazīties ar sēnēm, to daudzveidību, krāsu, lielumu. Attieksme pret dabu, pareizu sēņošanu.

23.09.13. – 27.09.13. Tiek atklāta dārzeņu izstāde ” Rudens veltes.” Aicinām bērnus ar vecākiem aktīvi esaistīties tās tapšanā!

23.09.13. – 27.09.13.

Tēma: Notikums sakņu dārzā!

Mērķis: Sniegt zināšanas par dārzeņiem, to audzēšanu dārzā, krāsu, formu, lielumu, garšu un to nozīmi

bērnu uzturā.

30.09.13. – 4.10.13.

Tēma: Koku lapu krāšņumā!

Mērķis: Sniegt zināšanas par dabas pārmaiņām rudenī, akcentējot koku lapu krāsu dažādību un veidojot

izpratni par pārmaiņām dabā, kas saistītas ar gadalaiku maiņu. Vākt dažādus augu „Pēcnācējus” – zīles,

kastaņus, čiekurus. u.c.